Az energia helye a sikerben vagy hetet egycsapásra

"Brian Tracy hosszú éveket töltött ennek tanulmányozásával, míg végül arra az eredményre jutott, hogy a siker különböző alkotóelemekből áll. Szám szerint 7-ből. A siker tehát 7 kategóriára osztható. Mindaz, amit el akarunk érni az életben, besorolható valamelyik alkotóelemnek megfelelő kategóriába.

Az 1. a siker kiindulópontja. A történelem során mindvégig az ember legnagyobb kincse a lelki nyugalom. A lelki nyugalom azt jelenti, hogy békések, elégedettek, nyugodtak, derűsek vagyunk. A lelki nyugalom nagymértékben jelent szabadságot. Szabadságot, mégpedig főleg a félelemtől. Megszabadulni a félelemtől, a stressztől, az aggódástól, a hiányérzettől, a szűkölködéstől, a negatív érzésektől, a bűntudattól stb.

A lelki nyugalom a siker 1. és legfontosabb összetevője. Miért? Mert bármit kapunk az élettől, ha nincs meg a lelki nyugalmunk, nem tudunk örülni neki.

A siker 2. összetevője: az egészség és energia. Az egészség és energia. Az egészség azt jelenti: egészségesek vagyunk, mentesek minden betegségtől, rosszulléttől, fájdalomtól, gyengélkedéstől és így tovább. Na és az energia? Szükségünk van az életerőre. És ma már jól tudjuk – az orvostudomány és a pszichológia terén végzett kutatások eredményeként –, hogy a lelki nyugalom és az energia között szoros összefüggés van. A betegségek 80-90 %-a, melyektől az emberi szervezet szenved, beleértve azokat az okokat, amelyek miatt idő előtt halunk meg, összefügg a megbomlott lelki nyugalommal. A pszichoszomatika azon a felfedezésen alapul, hogy a psziché (a lélek) betegíti meg a szomát (a testet). Így tehát minél teljesebb lelki nyugalomra teszünk szert, annál jobb egészségi állapotot és annál több energiát nyerünk.

A siker 3. összetevője: az érzelmi kapcsolatok. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk hosszú távon érzelmi kapcsolatot létesíteni más férfiakkal, nőkkel vagy gyerekekkel. Vagyis képesek vagyunk átadni önmagunkat. Másokat szeretni, és szeretve lenni. Az érzelmi kapcsolatokra való nyitottság az emberi lét legfontosabb része. Az ember alapvető sajátossága a szeretetvágy. Ha megvizsgáljuk érzelmi kapcsolatainkat, rádöbbenünk, hogy életünk majd minden problémája, problémáink 85 %-a ezekkel függ össze. Az életben valaha is elért sikereink 85 %-a annak a függvénye, hogyan jövünk ki embertársainkkal. Kapcsolataink minősége és mennyisége pontosan jelzi, hogyan funkcionálunk emberi lényként. És mint tudjuk, a kapcsolatainkban felmerülő problémák kora gyermekkorunktól kezdve életünk végéig rongálják egészségünket, megbontják lelki nyugalmunkat. Ha érzelmi kapcsolatunk stabil, akkor rendszerint egészségünk is stabil, és lelkileg is nyugodtak vagyunk.

No, de hogyan mérhetők ezek a kapcsolatok? A kapcsolat megítélésének legegyszerűbb módja a következő: Kérdezzük meg magunktól: „Mennyit nevetünk partnerünkkel?” Mennyit nevetünk, ha vele vagyunk? Mert észre fogják venni, hogy a nevetés az, ami elsőként jelez egy jó kapcsolatot, és a nevetés az, ami elmarad, ha a kapcsolat kezd tönkremenni. A nevetés, mivel az élet tökéletesen spontán megnyilvánulása, az egyedüli jele az egészséges személyiségnek és az egészséges kapcsolatnak – mint saját tapasztalataikból is tudják.

A következő, a 4. alkotóelem: az anyagi függetlenség. Az anyagi függetlenség azt jelenti, hogy elegendő pénzzel rendelkezünk ahhoz, hogy ne kelljen a hiánya miatt aggódnunk. Vannak, akik azt állítják, hogy a siker pusztán pénzkérdés. És hogy az őket nem érdekli. Pedig valójában a tény az, hogy a pénz fontos. Pénzt kell adnunk a ruháinkért, a könyvekért, az iskoláért, a gyógyszerekért, az utazásért, és minden jó dolog pénzbe kerül.

Mindannyiunknak – ha sikeresek akarunk lenni – el kell jutnunk arra a pontra, amikor biztosan képesek vagyunk elég pénzt keresni ahhoz, hogy ne kelljen aggódnunk miatta. El kell jutnunk odáig, hogy elménket más dolgokra fordíthassuk. Magasabb rendű dolgokra: a kapcsolatainkra, az egészségünkre, a szellemünk nemesítésére, érzelmi és lelki életünk gazdagítására. Mindannyiunknak rendelkeznünk kell azzal a képességgel, hogy több pénzt keressünk. Sajnos az emberek többsége úgy gondolja, hogy nem rendelkezik vele.

Ezen a tanfolyamon megtanulják, hogyan kereshetik meg azt a mennyiségű pénzt, amelyre életük során vágynak. Ha hajlandók az erőfeszítésre, és ha megfizetik az árát.

A siker 5. alkotóeleme: a méltó célok és ideálok. Méltó célok és ideálok. Előfordul, hogy ha ideálokról beszélünk, értékekre gondolunk. Tudjuk, hogy az értékek valójában az ember bensejében vannak. Értékeink határozzák meg mindazt, ami velünk történik. A méltó értékek és ideálok adnak értelmet életünknek. Értelmet és célt. Dr. Victor Franklin , a logoterápia atyja, egy életen át tartó kutatás után kimutatta: „Mint emberi lényeknek szükségünk van értelmes célokra, a fontosság érzésére.” Tudnunk kell, hogy amit teszünk, az fontos. Tudnunk kell, hogy amikor reggel felkelünk, miért kelünk fel. Hinnünk kell abban, amit teszünk. Szükségünk van az elkötelezettségre, a vállalásra. Kell, hogy életünket feltehessük valamire. Ezért is olyan lényegbevágóak tehát a méltó célok és ideálok, amelyek összhangban vannak belső értékeinkkel. Sajnos, úgy találtuk, hogy az emberek körülbelül 80 %-ának egyáltalán nincsenek értékeik, nincs irány, ami felé haladnak, csak bolyonganak. Folyton azt teszik, amire mások kérik őket. És ez a legnagyobb probléma, ami boldogságuk útjában áll.

A siker 6. összetevője: az önismeret, önmegértés. Önismeret, önmegértés. Mit jelent ez? Nos, ez azt jelenti, hogy ismerjük magunkat, megértjük, kik vagyunk, miért tesszük azt, amit teszünk. Mi mozgat minket? Ez azt is jelenti, hogy van önbecsülésünk. Azt is jelenti, hogy van bátorságunk szembenézni önmagunkkal, és elfogadni önmagunkat – ahogy mondani szokás – hibáinkkal együtt. Nyíltan szembenézni erényeinkkel és gyarlóságainkkal. Kell, hogy legyen annyi bátorság bennünk, hogy önmagunkba nézzünk, és megértsük, miért tesszük azt, amit teszünk. Mi a mozgatórugója?

Ezen a szemináriumon elegendő információt kapnak majd ahhoz, hogy megérthessék: miért olyanok, amilyenek? És hogyan változhatnak pozitív irányba, ha nem elégedettek önmagukkal?

A siker 7. alkotóeleme: az önmegvalósítás képessége és eredménye. A személyiség kiteljesedése az, amit Abraham Maslov önmegvalósításnak nevez. Az önmegvalósítás az az érzés, hogy bármivé válhatunk, amire csak képesek vagyunk. Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy érezzük, hogy minden nappal közelebb kerülünk a velünk született lehetőségek beteljesüléséhez. Az önmegvalósítás méltó célok és ideálok, érzelmi kapcsolatok, magas fokú önismeret és önmegértés eredményeképpen jöhet csak létre. Ami jó egészséget, sok energiát és nagy lelki nyugalmat hoz létre.

Elszomorító az a tragikus helyzet, hogy a mai férfiak és nők nagy része nagyon kevés dolgot ér el. Az emberi lehetőségek 1-től 10-ig terjedő skáláján az átlagember sokkal, sokkal alacsonyabban teljesít, mint ahogy képes lenne rá. Az 1-től 10-ig terjedő skálán az átlagember talán 2 vagy 3 pontot szerezne. Manapság a dolgozó emberek 84 %-a alulfoglalkoztatott. Feladatuk nem teszi próbára képességeiket és tudásukat. 80 %-uk inkább valami mást csinálna. Házaspárokkal készült felmérések során kiderült, hogy a felek 38 %-a inkább valaki mással szeretne együtt élni. És az is kiderült: társadalmunkban az emberek többsége azután, hogy egész életében jól keresett, a nyugdíjban tönkremegy. Szegényen mennek nyugdíjba, leégve. Csak 1 %-uk lesz tehetős, csak 5 %-uk lesz anyagilag független, 15 %-uknak van megtakarított pénze, míg 80 %-uk másoktól függ. Az átlag megtakarítás – egy mai amerikai nyugdíjas házaspár egész életen át tartó megtakarítása – kevesebb mint 60 ezer $, azután, hogy aktív éveiben átlagosan fél és 1 millió $ között kerestek.

Hogy miért van ez?

Az 1. ok az, hogy megszülettünk, és nem kaptunk használati utasítást. Végigmentünk az egész oktatási rendszeren, és soha semmit nem hallottunk a sikerről. Én személy szerint hiszem és vallom, hogy minden egyes iskolában, minden középiskolában és egyetemen kellene lenni egy tanfolyamnak a sikerről.

Mikor megszületünk, olyanok vagyunk, mint egy számítógép. Képzeljünk el egy számítógépet! Megvesszük, majd hazavisszük ezt a szép és bonyolult gépet. Kicsomagoljuk, összeállítjuk, de nincs hozzá kezelési utasításunk. Nekünk magunknak kell kitalálni, hogyan működik. Vagy képzeljünk el egy kombinációs zárat! Egy kombinációs zárat azon a dobozon, amiben mindaz benne van, amit szeretnénk megszerezni, de nem tudjuk a kombinációt!

Világra jöttünk kezelési utasítás nélkül, és életünk arról szól, hogy kitaláljuk, hogyan éljünk helyesen. Nos, a siker kulcsa elsősorban az M, ami a megértést jelöli. Megtanulni helyesen cselekedni. Ez a tanfolyam nem más, mint a siker kézikönyve. E tanfolyam eredményeként képesek lesznek arra, hogy minden eddiginél többet hozzanak ki magukból.

A 2. kulcs az E, erőfeszítést jelent. Mint tudjuk, sok ember van, aki élete végéig csak tanul és tanul. De soha nem teszi meg a szükséges és megfelelő erőfeszítést.

A középső jel a szorzójel. Megértés szorozva erőfeszítéssel, egyenlő eredmény. Ezen a tanfolyamon növeljük a megértést. Megadjuk az eszközöket ahhoz, hogy látványosan növekedjen erőfeszítésük hatékonysága. Így nemcsak jól végzik majd a dolgukat, hanem azt teszik, amit tenniük kell. És látványosan fog növekedni az eredményük is.

Sok ember, aki elvégezte ezt a tanfolyamot, a következő évben többet keresett, mint az azt megelőző 5 évben. Sokan közülük nagyobb fejlődést értek el a rákövetkező 1-2 évben, mint egész addigi életükben. Nem szokatlan, hogy hallgatóink közül valaki megduplázza jövedelmét néhány hét vagy hónap múltával, pusztán azzal, hogy felhasználja ezeket az alapelveket.

Működnek ezek az elvek? Ezek az elvek a felnőtt élet összes sikerének és teljesítményének az alapjai. Minden sikeres férfi és nő alkalmazza ezeket – bizonyos mértékben. Minden sikeres férfi és nő tudatosan vagy öntudatlanul gyakorolja ezeket. Szemináriumunkban úgy állítottuk össze ezeket az alapelveket, mint egy rendszert. Hasonlóan bármely más tanulási folyamathoz. Hogyha elfogadják, ha használják, ha rendszeresen alkalmazzák, ha működtetik, és ezzel összhangban tevékenykednek, még ha csak rövid ideig is, egyszerűen csodálatos változásokat élnek majd meg. Állítom, hogy Önök azzá válhatnak és azt tehetik, amivé és amit csak akarnak. Növelhetik és beteljesíthetik lehetőségeiket, többet kereshetnek, nagy lelki nyugalmat érhetnek el, egészségesebbek, energikusabbak lehetnek, anyagi biztonságra tehetnek szert, képesek lehetnek az önmegvalósításra, és megtapasztalhatják a belső békét. Ennek a tanfolyamnak a segítségével.

Kérem, jöjjenek velem! Induljunk hát el, és fedezzük fel mindazt, amire képesek! Nézzük meg, mi minden lehetne magukból – a közeli jövőben!

Amiben az emberi elme hinni tud, azt meg is tudja valósítani.” Napóleon Hill"

Brian Tracy Phoenix szemináriuma: A teljesítmény lélektana c. művéből (A teljes mű itt található: http://www.violaking.eu/?p=Egy%20kis%20olvasnival%C3%B3..)

Aki járatos a csikung világban tudja miért másoltam ide ezt a részletet.  Egyrészt a csikung legelső "mellékhatása" hogy az ember megtalálja a  (1) lelki nyugalmát. Jóval több  (2) energiája lesz, mint amit korábban el tudott volna képzelni. A több energia az  (2) egészség szolgálatába áll, akinél már felütötte a fejét valamilyen betegség, elindulhat a gyógyulás útján.

3 kapcsolataink javulnak, de őszintén el kell mondani azt is, hogy lesznek, akik a csikung miatti magasabb, nemesebb, tisztább energiánkat nem fogják elviselni  és szem elől tévesztjük őket, mások viszont egyre jobban keresik a társaságunkat, új értékesebb kapcsolatokra teszünk szert. Akiket elvesztünk szerintem nem kell sírni utánuk, mert lehet soha nem volt igaz barátunk, szerelmünk...stb.

Szó mi szó, attól éppen, hogy csikungot gyakorol az ember közvetlenül nem lesz több  (4) pénze, de nem mindegy, hogy milyen minőségben éljünk az életünket. Mert az életminőség több pénz nélkül is királyi lehet, csak a csikungnak köszönhetően. Lehet valaki milliárdos és mikor az utolsó milliárdjának elköltéséhez kezd, éppen annyira stresszes, és olyan rosszul élheti meg, mint aki az utolsó ezreséért vesz kenyeret a boltban.  Lehet velem vitatkozni, tudom azt mondod magadban:  Hol az a milliárd? -vállalom a rossz érzést ,  jól van a mondat másik felét elfelejtettem, ha eszembe jut majd befejezem...Igen megtaláltam a mondat másik felét, gondolt a lottó nyertesekre, akik több milliárdot is képesek egy-két év alatt elkótyavetyél és pont onnan folytatja az életét, ahol abbahagyta a milliók, milliárdok előtt. Miért? Mert az életminőségének ez felel meg és mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját komfortzónájába visszakerüljön. A komfortzóna kifejezés is Brian Tracy-től van.

A csikung hatására egyre tudatosabban éljük életünket, mivel a  csikung gyakorlás is megkövetel egyfajta tudatosságot, ez viszont kihat egész életünkre. Aki tudatosabb lesz, sokkal konkrétabb (5) célokat tűz majd. Sőt, ha hallgat Brian Traxy-re még le is írja a céljait, plane vágytérképet készít menthetetlenül nem fogja a siker elkerülni.

A mi csikung iskolánk végső célja a személyiségfejlesztés, ezért  lesz alkalmunk bőven, hogy (6) megismerjük és megértsük magunkat, de a körülöttünk lévő világ is megmutatja eddig rejtett oldalát.

A kiteljesedett életért (7) dolgozunk a csikung gyakorlás közben, elég ha a csodaszép kiterebélyesedett, nagyfánkra gondolunk.

TEHÁT AZ EGYENLET VÉGE:  SIKER = CSIKUNG.

Ki az aki a fenti levezetést követően még mindig nincs meggyőzve, hogy neki is CSIKUNGOZNI kell?

A fehér virágokat nem kell magyarázni senkinek,  de ezt a a csodaszép fraktál képet miért tettem ide? Egy matematika levezetést illik matematikai alakzattal illusztrálni.

A fraktálok „önhasonló”, végtelenül komplex matematikai alakzatok, melyek

változatos formáiban legalább egy felismerhető (tehát matematikai eszközökkel

leírható) ismétlődés tapasztalható. Az elnevezést 1975-ben Benoit Mandelbrot

adta, a latin fractus (vagyis törött; törés) szó alapján, ami az ilyen alakzatok tört

számú dimenziójára utal, bár nem minden fraktál tört dimenziós.